პუბლიკაციები

Article on the use of experiments in the learning process

თანამედროვე ზუსტი მეცნიერებისადმი მოსწავლეთა ინტერესის გაღვივება განვითარებულ ქვეყნებშიც კი სერიოზული ამოცანაა. კვლევები მოწმობს, რომ საბუნებისმეტყველო საგნები საკმაოდ არაპოპულარულია სკოლებში, მიუხედავად იმისა, რომ მოსწავლეები მეცნიერებისა და ტექნოლოგიური პროგრესის მნიშვნელობას აღიარებენ. სტატია მიმოიხილავს საექსპერიმენტო გავკეთილის ჩატარების მეთოდოლოგიას და პრაკტიკულ რეკომენდაციებს.