მეცნიერები და მასწავლებლები, პოლონურ-ქართული თანამშრომლობა საქართველოში განათლების განვითარებისათვის

0910_66pblife_600_300

პროექტის მიზანი იყო საქართველოს საგანმანათბელო სისტემის მოდერნიზება ქართველ მეცნიერებსა და პოლონეთის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მასწავლებლებს შორის თანამშრომლობის მექანიზმების ჩამოყალიბებით.

პოლონურ-ამერიკული თავისუფლების ფონდი ხანგრძლივობა: ივნისი 1, 2012 – ნოემბერი 30, 2012