საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლების ერთობლივი განვითარება

stem-projects

საბუნებისმეტყველო საგნების სპეციალისტები თანამშრომლობენ საერთო მნიშვნელოვანი მიზნებით განავითარონ სწავლების პრაქტიკა და გააუმჯობესენ განათლება. პირისპირ ტრენინგების/მენტორობის სესიები და შერეულ ჯგუფებში პრეზენტაციები საშუალებას აძლევენ კოლეგებს იურთიერთონ, იმუშაონ საგანმანათლებლო ამოცანებზე, მიმოიხილონ პრაქტიკა, შექმნან გაკვეთილის გეგმები და განიხილონ საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების გამოყენება საკუთარ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. სასწავლო ვიზიტებით და ჯგუფურ აქტივობებში ჩართულობით განათლების სპეციალისტები იღებენ პირველი ხელის ცოდნას ერთმანეთის პროფესიულ პრაქტიკაზე

კობერმი- UNDP-EU ერთობლივი პროგრამა
ხანგრძლივობა:
2019 წლის დეკემბერი, 2021 წლის მაისი
(მიმდინარე)