ახალგაზრდული ტექნოლოგიური კლუბების ქსელი

პროექტის მიმდინარეობისას, მომდევნო 3 წლის განმავლობაში შეიქმნება კოდირებისა და ტექნიკური მეწარმეობის კლუბები საქართველოს რეგიონებში, სულ 100 სკოლასა და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. პროექტი ხორციელდება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის, საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების…

Continue Reading ახალგაზრდული ტექნოლოგიური კლუბების ქსელი

ციფრული კომპეტენციები ეკონომიკური მდგრადობისათვის

პროექტი ხორციელდება პანდემიის შედეგად შექმნილი რთული ეკონომიკური მდგომარეობის შემსუბუქებისა და სხვადასხვა სოციალურად დაუცველი ჯგუფის დასაქმებისა თუ თვითდასაქმებისთვის ახალი შესაძლებლობების შექმნის მიზნით. პროექტის მიზანია საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები ქალები და შშმ პირები,…

Continue Reading ციფრული კომპეტენციები ეკონომიკური მდგრადობისათვის

საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლების ერთობლივი განვითარება

საბუნებისმეტყველო საგნების სპეციალისტები თანამშრომლობენ საერთო მნიშვნელოვანი მიზნებით განავითარონ სწავლების პრაქტიკა და გააუმჯობესენ განათლება. პირისპირ ტრენინგების/მენტორობის სესიები და შერეულ ჯგუფებში პრეზენტაციები საშუალებას აძლევენ კოლეგებს იურთიერთონ, იმუშაონ საგანმანათლებლო ამოცანებზე, მიმოიხილონ პრაქტიკა, შექმნან…

Continue Reading საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლების ერთობლივი განვითარება

შერეული კურსი „ციფრული კომპეტენციები სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის“

აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ხელშეწყობის ინსტრუმენტის რეგიონული აქტივობების ფარგლებში აგანხორციელდა ტრენინგები სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისათვის საქართველოდან, სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან ციფრულ კომპეტენციებში, რაც მოიცავდა ელექტრონული დემოკრატიის ინსტრუმენტებს, ონლაინ კომუნიკაციას, ციფრულ უსაფრთხოებას, გუნდურ…

Continue Reading შერეული კურსი „ციფრული კომპეტენციები სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის“

საქართველოში ახალგაზრდა ქალების შემოსავლის გაზრდის შესაძლებლობების შექმნა კოდირებისა და ციფრული უნარების განვითარების მეშვეობით

პროექტში ჩართული კონსორციუმის წევრებმა, ინოვაციური განათლების ფონდის თაოსნობით, დასავლეთ საქართველოს ბინადარი 120 ქალი გადაამზადა საბაზო ვებ დეველოპმენტსა და სოციალური მედია მარკეტინგის მიმართულებით. მათ, ვინც წარმატებით დაასრულა ტრენინგ კურსები, საქართველოს სხვადასხვა…

Continue Reading საქართველოში ახალგაზრდა ქალების შემოსავლის გაზრდის შესაძლებლობების შექმნა კოდირებისა და ციფრული უნარების განვითარების მეშვეობით

ნდობის აღდგენის ჰაკატონი

48 საათიანი ინტენსიური ჰაკატონის, ელ. სწავლების მენტორობის, ვებინარებისა და სასწავლო ტურების მეშვეობით მონაწილეებმა შეიმუშავეს სტარტაპ იდეები და მათი განვითარების გზები. კობერმი- UNDP-EU ერთობლივი პროგრამახანგრძლივობა: სექტემბერი 2017-ივნისი 2018

Continue Reading ნდობის აღდგენის ჰაკატონი

ახალგაზრდობის გაძლიერება მეწარმეობისთვის

პროექტის ფარგლებში საქართველოს 8 რეგიონში მცხოვრებმა ახალგაზრდებმა (16-25 წელი) გაიარეს ინტელის ტექნოლოგიებისა და მეწარმეობის კურსის ტრენინგები. 125 წარმატებულმა კურსდამთავრებულმა მოამზადა და წარადგინა 70-მდე ბიზნეს გეგმა მიღებული ცოდნისა და უნარების გამოყენებით.…

Continue Reading ახალგაზრდობის გაძლიერება მეწარმეობისთვის

ახალგაზრდა აღმომჩენთა კლუბების განვითარება

პროექტის მიზანს წარმოადგენდა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ქართველი მასწავლებლების მხარდაჭერა სამეცნიერო კლუბების დაარსებაში და მარტივი სამეცნიერო ექსპერიმენტების გამოყენება სკოლაში ახალგაზრდა აღმომჩენთა კლუბების (KMO) პოლუნური წარმატებული მოდელის მიხედვით. ხანგრძლივობა: აგვისტო 1, 2013 –…

Continue Reading ახალგაზრდა აღმომჩენთა კლუბების განვითარება

მიკსიკეს მხარდაჭერა საქართველოში

პროექტის ფარგლებში საქართველოს სკოლების მოსწავლეებს მიეცათ შესაძლებლობა, მონაწილეობა მიეღოთ მენტალური მათემატიკის საერთაშორისო კონკურსში პრანგლიმინეში, რომელსაც ესტონური კომპანია მიკსიკე ატარებს. პროექტი მოიცავდა ვებპლატფორმის განვითარებას და გაშვებას ქართულ ენაზე, საკონკურსო ინსტრუმენტების სრულ…

Continue Reading მიკსიკეს მხარდაჭერა საქართველოში

ინტელის ტექნოლოგიების და მეწარმეობის კურსის ადაპტირება

პროექტის ფარგლებში ითარგმნა და ადაპტირდა ინტელის 2 კურსი: ტექნოლოგიები და მეწარმეობა; იოლი ნაბიჯები. საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს (GITA) ხელშეწყობით, კურსების პოპულარიზაცია განხორციელდა სხვადასხვა სათემო ინოვაციურ ცენტრში. საქართველოს ინოვაციებისა და…

Continue Reading ინტელის ტექნოლოგიების და მეწარმეობის კურსის ადაპტირება