ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია ინოვაციური მიდგომის გამოყენებით

project

პროექტის მიზანს წარმოადგენდა VIII-XII კლასების მოსწავლეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და კრიტიკული აზროვნების უნარების განვითარება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში შერჩეულ სკოლაში. პროექტის აქტივობები ფოკუსირებული იყო მოსწავლეების უშუალო ჩართულობაზე არაჯანსაღი ცხოვრების წესის მავნე ეფექტების ექსპერიმენტულ კვლევაში ტრენინგების, კვლევის, ექსპერიმენტების, დებატებისა და დისკუსიების მეშვეობით.

აშშ-ს საელჩო თბილისშიხანგრძლივობა: აგვისტო 2014 – ივლისი 2015