ციფრული კომპეტენციები ეკონომიკური მდგრადობისათვის

efeffd

პროექტი ხორციელდება პანდემიის შედეგად შექმნილი რთული ეკონომიკური მდგომარეობის შემსუბუქებისა და სხვადასხვა სოციალურად დაუცველი ჯგუფის დასაქმებისა თუ თვითდასაქმებისთვის ახალი შესაძლებლობების შექმნის მიზნით. პროექტის მიზანია საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები ქალები და შშმ პირები, ასევე სოციალურად დაუცველი სხვადასხვა ჯგუფების წარმომადგენლები გადაამზადოს ციფრულ კომპეტენციებში, აღჭურვოს ისინი ბიზნეს იდეის განვითარების და სწორი მარკეტინგული კომუნიკაციის წარმოებისთვის საჭირო უნარებით.

People In Need (PIN), Georgia

ევროპის კომისიახანგრძლივობა: სექტემბერი 2020 -ივნისი 2021 (მიმდინარე)