პუბლიკაციები

სტატია სასწავლო პროცესში ექსპერიმენტების გამოყენებაზე

თანამედროვე ზუსტი მეცნიერებისადმი მოსწავლეთა ინტერესის გაღვივება განვითარებულ ქვეყნებშიც კი სერიოზული ამოცანაა. კვლევები მოწმობს, რომ საბუნებისმეტყველო საგნები საკმაოდ არაპოპულარულია სკოლებში, მიუხედავად იმისა, რომ მოსწავლეები მეცნიერებისა და ტექნოლოგიური პროგრესის მნიშვნელობას აღიარებენ. სტატია მიმოიხილავს საექსპერიმენტო გავკეთილის ჩატარების მეთოდოლოგიას და პრაკტიკულ რეკომენდაციებს.