პუბლიკაციები

სტატია საგანმანათლებლო ელექტრონულ თამაშებზე

სტატია მიმოიხილავს ელექტრონული თამაშების საკლასო სწავლების პროცესში ოთახში გამოყენების პრაქტიკას ევროპული სკოლების გამოცდილებაზე დაყრდნობით. რა ტიპის თამაშებს იყენებენ? როგორ ახდენენ მასწავლებლები მათ ინტეგრაციას სასწავლო გეგმაში? რა პედაგოგიურ მიზნებს აღწევენ? აი ის თემები, რომლებზეც საუბარია სტატიაში.