პუბლიკაციები

სტატია ელექტრონულ საგანმანათლებლო პორტალებზე

ელექტრონული პორტალების შექმნა ინტერნეტის სწრაფ განვითარებას მოჰყვა. ხშირად ასეთი პორტალები მრავალგვარი ინფორმაციის მისაწოდებლად გამოიყენება, ან ბლოკების ერთობლიობას წარმოადგენს, რომელთაგან თითოეული ერთგვარი კარიბჭეა _ მათი საშუალებით სხვადასხვა რესურსი ხელმისაწვდომი ხდება. თანამედროვე პოპულარული პორტალები ადვილად იზიდავს მომხმარებელს და მათ განსხვავებულ მომსახურებას სთავაზობს. რა დანიშნულება აქვს სასკოლო საგანმანათლებლო პორტალს და რა მოლოდინი შეიძლება ჰქონდეს მასწავლებელს მისი გამოყენებისას? ამ საკითხებზეა საუბარი სტატიაში.