პუბლიკაციები

საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების თანამედროვე ტენდენციები

თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების მაღალი ტემპი ხშირად ახალი ტიპის გამოწვევების წინაშე აყენებს სასწავლო პროცესს: სულ უფრო ხშირად ჩნდება შეკითხვები, როგორ მოხდეს ტექნოლოგიური საშუალებების სწავლებაში გამოყენების ისეთი მოდელების შექმნა, რომლებიც დროს გაუძლებენ და ახალი ტექნოლოგიების მორიგ ტალღასთან ერთად არ მოძველდებიან. სტატიაში მიმოხილულია სწავლებაში ტექნოლოგიების დანერგვის მაგალითები და ტენდენციები.