საქართველოს პოლიტიკური ბარომეტრი

Poitbarometer-main

პროექტის მიზანს წარმოადგენდა ონლაინ ხმის მიცემის მრჩეველი აპლილაციის  (VAA) განვითარება და დანერგვა საქართველოს 2012 წლის ეროვნული არჩევნებისთვის. პროექტის მთავარი მიზანი იყო სანდო, ღია და წვდომადი ინტერნეტ ინსტრუმენტის – პოლიტიკური ბარომეტროს – შექმნა და ამომრჩევენთათვის საშუალების მიცემა, რომ შეადარონ თავიანთი პოლიტიკური ხედვა სხვადასხვა პარტიის კონცეფციას და განსაზღვრონ ის პარტია, რომელიც მათ ხედვასთან ახლოსაა. [www.politbarometri.ge]

კონრად ადენაუერის ფონდი (Konrad Adenauer Stiftung (KAS)ხაგრძლივობა: ივნისი-სექტემბერი 2012