ნდობის აღდგენის ჰაკატონი

kkkkkkkkkkkkk

48 საათიანი ინტენსიური ჰაკატონის, ელ. სწავლების მენტორობის, ვებინარებისა და სასწავლო ტურების მეშვეობით მონაწილეებმა შეიმუშავეს სტარტაპ იდეები და მათი განვითარების გზები.

კობერმი- UNDP-EU ერთობლივი პროგრამა
ხანგრძლივობა: სექტემბერი 2017-ივნისი 2018