ინტელის ტექნოლოგიების და მეწარმეობის კურსის ადაპტირება

intel

პროექტის ფარგლებში ითარგმნა და ადაპტირდა ინტელის 2 კურსი: ტექნოლოგიები და მეწარმეობა; იოლი ნაბიჯები. საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს (GITA) ხელშეწყობით, კურსების პოპულარიზაცია განხორციელდა სხვადასხვა სათემო ინოვაციურ ცენტრში.

საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი, ინტელის კორპორაცია

ხანგრძლივობა: იანვარი 2016 – დეკემბერი 2017