ინტელის საგანმანათლებლო პროგრამის Intel Teach ადმინისტრირება საქართველოში

intel-education

ინოვაციური განათლების ფონდი პასუხისმგებელი იყო Intel Teach მაღალი ხარისხის საგანმანათლებლო პროგრამების თარგმნასა და ადაპტირებაზე, მასტერ ტრენინგებისა და ტრენერთა ტრენინგების ჩატარებაზე, მასწავლებეთა კონსულტაციებსა და ტექნიკურ მხარდაჭერაზე.

ინტელის კორპორაცია (დიდი ბრიტანეთი)

2013-2017 წლები