პუბლიკაციები

ინოვაციური მეთოდები შემოქმედებითი სწავლებისათვის

წინამდებარე პუბლიკაცია მოიცავს ყოველდღიურ სასწავლო პრაქტიკაში და მის ფარგლებს გარეთ განათლების ინოვაციური მეთოდების გამოყენების რეკომენდაციებს, რომლებიც საერთაშორისო ექსპერტების მიერ მომზადდა თანამედროვე თეორიებზე და საკუთარ მდიდარ პრაქტიკაზე დაყრდნობით. წარმოდგენილი თემებია:

  • ინტერაქტიული მეთოდები საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლებაში;
  • თამაშების და სიმულაციების გამოყენება განათლებაში;
  • შემოქმედებითობის ხელშეწყობა სკოლებში;
  • წინააღმდეგობრივი საკითხების განხილვა საკლასო ოთახებში.