ახალგაზრდობის გაძლიერება მეწარმეობისთვის

Capture

პროექტის ფარგლებში საქართველოს 8 რეგიონში მცხოვრებმა ახალგაზრდებმა (16-25 წელი) გაიარეს ინტელის ტექნოლოგიებისა და მეწარმეობის კურსის ტრენინგები. 125 წარმატებულმა კურსდამთავრებულმა მოამზადა და წარადგინა 70-მდე ბიზნეს გეგმა მიღებული ცოდნისა და უნარების გამოყენებით.

აშშ-ს საელჩო საქართველოში
ხანგრძლივობა: აგვისტო, 2017 – ივლისი, 2018