ახალგაზრდა აღმომჩენთა კლუბების განვითარება

shutterstock_652037383-1024x683

პროექტის მიზანს წარმოადგენდა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ქართველი მასწავლებლების მხარდაჭერა სამეცნიერო კლუბების დაარსებაში და მარტივი სამეცნიერო ექსპერიმენტების გამოყენება სკოლაში ახალგაზრდა აღმომჩენთა კლუბების (KMO) პოლუნური წარმატებული მოდელის მიხედვით.

ხანგრძლივობა: აგვისტო 1, 2013 – თებერვალი 15, 2014