ადგილობრივი ლიდერები ინოვაციური განათლებისთვის

Capture

პროექტის მიზანი იყო სწავლების მეთოდოლოგიის გარდაქმნა ინოვაციური საგანმანათლებლო აქტივობების ნოუ ჰაუს დანერგვით სკოლებსა და ადგილობრივ თემებში, რაც ხელს შეუწყობს ლიდერებისა და საქმოქალაქო საზოგადოების აქტიური წევრების ჩამოყალიბებას საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემაში

ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდი

International Visegrad Fund ხანგრძლოვობა:  მარტი, 2013 –  მარტი, 2014